Nhà hàng

Hộp giấy tròn

Nên bán món ăn đắt hay rẻ? Nên bán sự chuyên nghiệp hay là khác biệt

Cùng một món ăn có người bán đắt người bán rẻ. Thường thì một món ăn nào đó sẽ có người bán đắt người bán rẻ. Không phải cứ bán rẻ là bán được, tương tự không phải bán đắt là có người mua. Ai cũng muốn bán đắt nhưng sự thật ai cũng đành …

Nên bán món ăn đắt hay rẻ? Nên bán sự chuyên nghiệp hay là khác biệt Read More »